2018 yılının ilk İlçe İdare Kurulu toplantısı Sayın Kaymakamımız İ.Altan DEMİRAYAK başkanlığında İlçe İdare Kurulu üyelerinin katılımı ile Kaymakamlık Makamında yapıldı.

        Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanunla 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen Geçici 8 inci Maddede; "Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. " denilmektedir.

        Bu hususta ad ve soyadlarında yazım ve imla hatası bulunan vatandaşlarımız ile 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde umumi edebe aykırı ve gülünç soyadları bulunan vatandaşlarımız tarafından Muratlı İlçe Nüfus Müdürlüğüne yapılan ad ve soyadı değişikliği talepleri kurulda görüşülerek karara bağlandı.